Vi är med och gräver ur Jönköping

Dagens arkeologi kräver ett par grävmaskiner.
På en utgrävning med en yta på över 7000 kvadratmeter och
flera meter tjocka lager av byggnadsrester och utfyllnadslager,
gäller det att veta hur man skall gräva och
vart jordmassorna
skall forslas.
Rätt maskiner måste finnas på plats och en
fungerande transportapparat krävs
om tidsramarna skall hålla.

Eftersom Sverige har en lag som skyddar kultur- och fornminnen
får man inte utan tillstånd göra ingrepp i en fornlämning.

Tillståndsprövningen sköts av länsstyrelsens kulturmiljöenhet som
också beslutar vem som
ska genomföra en eventuell
arkeologisk undersökning.


Våra grävmaskiner är utrustade med roto-tilt aggregat för
bästa rörlighet och åtkomlighet.

 

Vill du veta mer om arkeologiska utgrävningar,
besök jönköpings länsmuseums hemsida