Enthavs Schakt & Entreprenad AB


Offert och priser:
036-150 160
info@enthavs.se

GDPR & Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter. Enthavs Schakt & Entreprenad AB informerar vår kund eller leverantör att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data-och personuppgiftsskydd.

Syfte

Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som begärts, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp våra kund- och leverantörsrelationer.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefon vid särskilda fall relaterat till din befattning, i det företag du arbetar på eller representerar.

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som berörd person själv lämnar till oss när du skickar e-post eller via andra dokument du tillhandahåller oss när person gör förfrågningar om tjänster eller liknande och då personen själv valt att lämna informationen till oss.

Personer har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om aktuell person

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close